Ga naar de inhoud
Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stap in de Natuur vindt het belangrijk dat de persoonlijke gegevens die je achterlaat goed beschermd worden. Hieronder wordt uitgelegd hoe Stap in de Natuur met je gegevens omgaat.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Stap in de Natuur maakt gebruik van gegevens die je zelf verstrekt:

 • wanneer jij je aanmeldt voor één van de diensten die Stap in de Natuur aanbiedt
 • wanneer jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • wanneer je via een contactformulier je gegevens achterlaat
 • in correspondentie of telefonisch

 Het gaat om de volgende (persoonlijke) gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Daarnaast worden van de coachwandelingen korte gespreksverslagen gemaakt.

Waarom heeft Stap in de Natuur deze gegevens nodig?

Het gebruik van deze gegevens stelt Stap in de Natuur in staat om:

 • je de dienst te kunnen verlenen waarvoor jij je hebt aangemeld
 • je te informeren over eventuele wijzigingen in de te leveren diensten
 • de overeenkomst met jou als klant te kunnen sluiten en financieel en administratief af te handelen
 • om het coachingsproces ook via telefoon of email te kunnen begeleiden
 • om je op te hoogte te houden via de nieuwsbrief
 • om de dienstverlening verder te optimaliseren

Hoelang bewaart Stap in de Natuur deze gegevens?

Zinstap bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te kunnen realiseren. De bewaartermijn is maximaal 24 maanden, met uitzondering van die gegevens die volgens de wet langer bewaard moeten worden.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Stap in de Natuur deelt geen gegevens met derden, tenzij:

 • dat wettelijk verplicht is
 • dat noodzakelijk is om de met de klant gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren
 • de klant daarvoor toestemming heeft gegeven

Kunnen gegevens aangepast, verwijderd of ingezien worden?

Je hebt als klant of relatie de volgende rechten:

 • het recht ter inzage
 • het recht op wijziging
 • het recht om vergeten te worden
 • het recht van verzet
 • het recht op dataportibiliteit

Dit betekent dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de manier waarop jouw gegevens door Stap in de Natuur worden verwerkt. Jouw persoonsgegevens kunt je opvragen om over te dragen naar een andere organisatie.

Om gebruik te maken van deze rechten, dien je schriftelijk een verzoek in, of maak je schriftelijk bezwaar via hanna@stapindenatuur.nl. Stuur met een schriftelijk verzoek ook een kopie van jouw identiteitsbewijs mee, zodat Stap in de Natuur er zeker van kan zijn dat je het verzoek zelf gedaan hebt. Maak voor jouw eigen privacy je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Hoe beveiligt Stap in de Natuur de gegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door personen die werkzaam zijn voor Stap in de Natuur. Persoonsgegevens zijn beveiligd door middel van wachtwoorden die in het bezit zijn van Stap in de Natuur.

Mocht er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch iets mis gaan met jouw gegevens en heb je (kans op) ernstige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan stelt Stap in de Natuur jou en de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte binnen 72 uur.

Heb je zelf de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Stap in de Natuur via hanna@stapindenatuur.nl.